Påmelding

Kjerringtorget 24. og 25.  august 2024

PRISER

  • Bod type 1:  Bod uten strøm, pris per bodplass kr. 1.800,- 
  • Bod type 2:  Bod med strøm - til salg av mat (maks 3000 W), pris per bodplass kr. 2.800,- 
  • Bod type 3:  Bod med strøm - kun til betalingsterminal, pris per bodplass kr. 2.100,-

Vilkår

 

Dette er en søknad for deltagelse på Kjerringtorget. Du betaler for boden ved innsending av søknad. Ved avvist søknad blir innbetalingen tilbakeført. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom Kjerringtorgets regler og kriterier for påmelding før du søker.

Ved innsendelse av denne søknaden vil du få en bekreftelse på at den har kommet fram og at du har betalt.

Senere vil svar fra arrangementskomiteen sendes ut, etter at søknaden er behandlet, der vil det framkomme om du har fått plass eller ikke.

 

 

 

Informasjon om strøm

Det er utfordrende å skaffe strøm som er egnet. Tenk nøye gjennom om du har behov for strøm, hvor mye du trenger og hva du trenger den til. Venligst spesifiser hva du trenger strøm til og anslå hvor mange kw du trenger.

 

 

 

Informasjon plassering

Nesbyen sentrum har gått gjennom større forandringer, så bodplasseringene kan bli annerledes enn tidligere år. Kom gjerne med ønsker om type plass, så skal vi forsøke å oppfylle ønskene så godt det lar seg gjøre.

 


REGLER FOR PÅMELDING/DELTAGELSE PÅ KJERRINGTORGET 

 

Kjerringtorget er et arrangement av og med kvinner. Vi stiller som krav at deltakerne/selgerne skal være kvinner, idet vi ønsker å fremme et sted hvor kvinnelige etablerere og næringsdrivende kan markedsføre seg og selge sine produkter.


PÅMELDING/BETALING

  1. Kvinner som er interessert i å delta på Kjerringtorget melder seg på her.  Bemerk at den enkelte forplikter seg til å utstille/selge sine vare begge dager.
  2. Endelig påmeldingsfrist er 23. juni.  
  3. Alle søkere må sende minst 2 produktbilder som legges ved som vedlegg i søknadsskjemaet. Søknaden blir ikke registrert uten bilder.
  4. En bodplass tilsvarer størrelsen på et partytelt (3x3m). Trenger du mer plass, må du betale for 2 eller flere plasser. Bobiler eller andre biler er ikke ønsket som bod. Deltakerne må selv ha med seg nødvendig utstyr som bord, telt, skjøteledning osv.
  5. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig overfor mattilsynets reglement. Det blir foretatt kontroll i løpet av torgdagene.
  6. Påmelding av bodplass er bindende. Det er mulig å kansellere bestillingen med 10% avbestillingsgebyr innen 01. august samme år. Etter .1 august refunderes ikke påmeldingen.