Reglement

REGLER FOR PÅMELDING/DELTAGELSE PÅ KJERRINGTORGET 

Kjerringtorget er et arrangement av og med kvinner. Vi stiller som krav at deltakerne/selgerne skal være kvinner, idet vi ønsker å fremme et sted hvor kvinnelige etablerere og næringsdrivende kan markedsføre seg og selge sine produkter.


PÅMELDING/BETALING

  1. Kvinner som er interessert i å delta på Kjerringtorget melder seg på her. Bemerk at den enkelte forplikter seg til å utstille/selge sine vare begge dager.
  2. Endelig påmeldingsfrist er 23. juni.  
  3. Alle søkere må sende minst 2 produktbilder som legges ved som vedlegg i søknadsskjemaet. Søknaden blir ikke registrert uten bilder.
  4. En bodplass tilsvarer størrelsen på et partytelt (3x3m). Trenger du mer plass, må du betale for 2 eller flere plasser. Bobiler eller andre biler er ikke ønsket som bod. Deltakerne må selv ha med seg nødvendig utstyr som bord, telt, skjøteledning osv.
  5. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig overfor mattilsynets reglement. Det blir foretatt kontroll i løpet av torgdagene.
  6. Påmelding av bodplass er bindende. Det er mulig å kansellere bestillingen med 10% avbestillingsgebyr innen 01. august samme år. Etter .1 august refunderes ikke påmeldingen.


KRITERIER FOR DELTAKELSE

1.     I tillegg til kvalitet på produktene, ønsker vi å prioritere mangfoldet innenfor husflid og håndverk slik at flest mulige teknikker blir representert på Kjerringtorget. Vi ønsker å stimulere unge og nye håndverksprodusenter som ønsker å utvikle seg fra hobby til næring. 

2.     Egenproduserte varer og varer produsert i samarbeid med andre kvinnelige håndverkere er tillatt.

3.     Utstillere med egendesignede varer produsert av andre er også tillatt.  Men det forutsetter at designeren selv betjener salgsboden.

4.     Det er ikke tillatt å stille med andre varer enn det som er oppgitt på søknadsskjemaet.

5.     Menn kan ikke betjene boden.  Kjerringtorget bistår ved behov for pauser.

6.     Det er ikke tillat å dele ut reklamemateriell o.l. som ikke refererer seg til varene som tillates solgt under Kjerringtorget.

 
ANSVARSFORHOLD 

 

1.     Bodene skal være betjent når torget er åpent for publikum, det er ikke tillatt å demontere bodplassen sin før etter stengetid. 

2.     Arrangørene sørger for renhold av publikumspassasjer. Renhold av bodplasser besørges av utstillerne.

3.     Arrangørene besørger vanlig vakthold fra montering kan begynne til demontering skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr og tredje persons eiendeler. Utstillerne må selv sørge for nødvendige forsikringer.

4.     Når arrangementet er slutt, skal området være ryddet og søppel legges i utsatte dunker og containere.

5.     Alle utstillerne anses å være bundet av dette reglementet. Kjerringrådet avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av reglementet.

Reglementet er sist revidert 30.03.23