Kjerringtorget

Kjerringtorget

Kjerringtorget er en medlemsorganisasjonstiftet i 1999. Hovedoppgaven er å arrangere Kjerringtorget en gang i året.

Mål for Kjerringtorget:

  • Bidra til kvinners egenutvikling
  • Bidra til næringsutvikling basert på kvinners ønsker og behov
  • Bidra til at kvinners ideer bearbeides og settes ut i livet
  • Bidra til stedsutvikling ved å utvikle og profilere vår region som et godt sted for kvinner å leve og virke

Kjerringtorgets formål er å bidra til kvinners egenutvikling, synliggjøre kvinners kompetanse og arbeide med næringsutvikling knyttet opp mot kvinners behov og interesser.

Alle kvinner som støtter organisasjonens formål kan bli medlemmer.

Medlemskontingen er kr. 100,-. Medlemskap gir rabatter på kurs og foredrag i vår regi. Ved å møte opp årsmøtet og andre møter, har du mulighet til å være med å diskutere og påvirke hvordan Kjerringrådet skal utvikle seg videre. Kjerringtorget den siste helga i august er vårt viktigste arrangement.

Styret: Anne Marie Kollhus (leder), Hege Vårdal Vestheim, Guro Langslet Lilleslåtten og Anne Line Bråten Lie. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har innspill eller spørsmål.

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!